Szakirodalom
Szakirodalmi jegyzék
 
 

 

Szakirodalom

 

 

Kissné Dr. Quallich E.                                                A biogáz, Mezőgazdasági Könyvkiadó

 

Olessák D. – Szabó L.                                                Energia hulladékból, Műszaki Könyvkiadó

 

Környezetgazdálkodási Intézet                                 Hulladékgazdálkodás, jegyzet

 

Bernd J. K.                                                                 Biogáz előállítás és hasznosítás, Műszak Könyvkiadó

 

Dorogi I. – Kolonics Z. – Kubó S. – Varga J.               Mezőgazdasági hulladékok hasznosítása,

                                                                                   Mezőgazdasági Kiadó

 

Csávás I. – Fekete L. – Kiss O. – Vermes L.                A hígtrágya kezelési módszereinek vizsgálata

                                                                                   szakosított sertéstelepeken, Akadémiai Kiadó

 

Dr. Csaba L. – Kiss O. – Szinay M. – Dr. Vermes L.    Hígtrágya hasznosítás, Mezőgazdasági Kiadó

 

Barótfi I.                                                                     Környezettechnika kézikönyv

 

Horváth I.                                                                    Az ipari szennyvizek kezelése,

                                                                                   BME Mérnöktovábbképző Intézet

 

Illés I.                                                                         Települési szennyvizek kezelése,

                                                                                   BME Mérnöktovábbképző Intézet

 

Illés I.                                                                          Ipari és mezőgazdasági szennyvizek kezelése és

                                                                                   elhelyezése, BME Mérnöktovábbképző Intézet

 

Kaltwasser J.B.                                                           Biogas

                                                                                   Regenerative Energieerzeugung durch anaerobe

                                                                                   Fermentation organischer Abfalle in Biogasanlagen,

                                                                                   BauverlagGmbH Wiesbaden und Berlin

 

Öllős G.                                                                       Szennyvíztisztítás I-II., BME Mérnöktovábbképző Intézet

 

Öllős G.                                                                       Vízellátás és csatornázás, Tankönyvkiadó Bp.